Tuesday, July 10, 2007

msn இன் புதிய தளம்

msn ஆனது http://www.liveearth.msn.com/ என்கின்ற வீடியோ சேவையை அறிமுகம் செய்திருக்கிறது. அதில் உலகில் நடக்கின்ற இசைநிகழ்சிகளை வீடியோவாக காணகிடைகிறது. வீடியோ இசை அல்பங்களும் கிடைகிறது. பதிவு செய்தால் நீங்களும் உங்களிடம் உள்ள வீடியொவை பதிவேற்றலாம்.

0 கருத்துக்கள்: