Tuesday, July 3, 2007

10 $ இலவச தொலைபேசி அழைப்பு

http://www.mobivox.com/ ஆனது july 4 அமெரிக்க சுதந்திரதினத்தை முன்னிட்டு அன்று மட்டும் 10$ இலவச தொலைபேசி அழைப்பை ஏற்படுத்தும் வசதியை தருகிறது மேலதிக செய்தி இங்கே

0 கருத்துக்கள்: