Wednesday, November 21, 2007

ஒலிப்பதிவுகளில் உள்ள ஒலிகளை தரவிறக்க!eSnips, Imeem, iJigg, Last.fm, Pandora, Myspace, eSnips, Mog, என எங்கிருந்தாலும் ஒரு கிளிக்கில் பதிவிறக்க உதவுகிறது.

1) install;-- இந்த சுட்டியை கிளிக் செய்து Free Music Zilla என்ற மென்பொருளை பதிவிறக்கி நிறுவிக்கொள்ளுங்கள்.

2) இப்போது நீங்கள் மேலே கூறிய ஏதாவது தளத்துக்கு சென்று நீங்கள் பதிவிறக்க வேண்டிய பாடலை இயங்கச் செய்யவும் அப்போது நீங்கள் நிறுவிய Free Music Zilla பதிவிறக்கவா என கேட்கும். நீங்கள் "Download" எனும் கட்டளையை வழங்குவதன் மூலம் அப்பாடல் தரவிறக்கப்படும்.

தரவிறக்க தயாராகவுள்ள காட்சி

தளமுகவரி:--- http://www.freemusiczilla.com

0 கருத்துக்கள்: